Jak na čmelíky

čmelík léčba

RIZIKA, KTERÁ PŘEDSTAVUJE ČMELÍK KUŘÍ

Kousnutí čmelíky jsou bolestivá a způsobí u drůbeže podráždění kůže a stres. Při velké invazi čmelíků mohou být jedinci náchylní k dalším onemocněním, případně dokonce uhynout v důsledku ztráty krve. Roztoči dokáží napadnout i člověka, což u něj také vyvolává podráždění pokožky.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Přípravek obsahující fluralaner představuje účinnou léčbu drůbeže při napadení čmelíky. 

JAK FUNGUJE PŘÍPRAVEK, KTERÝ OBSAHUJE FLURALANER?

Roztoči se živí krví drůbeže, a proto dochází k napadení. Přípravek, kterým je možné drůbež ošetřit, obsahuje fluralaner – což je antiparazitární farmaceutická látka. Po sání na jedincích ošetřených tímto přípravkem, roztoči rychle uhynou. Dochází k narušení jejich životního cyklu a jejich počty rapidně klesají.

MUSÍM V DOBĚ OŠETŘENÍ ZLIKVIDOVAT VŠECHNA VEJCE NEBO OMEZIT KONTAKT S KUŘATY?

Ne, není potřeba přestat konzumovat vejce snesená v době ošetření. Také není nutno omezit kontakt s drůbeží.

MÁM OŠETŘIT I KURNÍK A VÝBĚH PROTI ROZTOČŮM?

Při použití tohoto přípravku není potřeba provádět další léčbu, protože roztoči se snaží dostat k drůbeži a po nasátí krví uhynou. Nářadí, které se používá na čištění kurníku, jako jsou kartáče, určitě obsahuje roztoče, takže je umístěte do jejich blízkosti. Pak i skrytí roztoči vylezou a půjdou se nasát, což způsobí jejich úhyn. Čmelíci sají hlavně v noci, proto je potřeba v tuto dobu ponechat nářadí v blízkosti drůbeže. Místa, kde se drůbež zdržuje v noci, není potřeba ošetřovat nebo čistit jinými přípravky. Tam, kam se drůbež běžně nedostane, nebo jen ve dne, je nutno čištění provést.

JAK DLOUHO PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

Přípravek přetrvává v jedincích v dostatečně vysoké dávce, nutné k zahubení sajících roztočů po dobu 15 dnů. Tak dojde k narušení životního cyklu roztočů, což přispěje k jejich dlouhodobé kontrole.

CO JE NUTNO UDĚLAT, POKUD SE INVAZE ROZTOČŮ ZOPAKUJE?

Je možné, že dojde k opakované invazi roztočů navzdory účinné léčbě, protože přenos parazitů mohou zprostředkovat divocí ptáci nebo hlodavci, případně dojde k napadení přenose, z oblečení nebo vybavení chovu. Pokud se roztoči vrátí, lze zopakovat léčbu po 3 měsících. Jiné způsoby ošetření, např. postřik v kurníku, mohou pomoci v mezidobí.

ZPŮSOB APLIKACE

Postupujte jednoduše následujícím způsobem tak, aby byla vaše drůbež správně ošetřena.

  1. Nejjednodušší způsob, jak přípravek aplikovat, je přidat přípravek ráno do první dávky pitné vody pro váš chov.
  2. Přidejte předepsanou dávku přípravku obsahujícího fluralaner do čisté, pitné vody. Množství vody není důležité, ale zhruba lze říci, že ideální množství odpovídá tomu, kolik jedinci vypijí za několik hodin. Tak mohou vše vypít bez stresu ze vzájemné konkurence.
  3. Přípravek jemně promíchejte, aby se netvořila pěna. K přípravě roztoku je zakázáno používat kuchyňské nádobí. Fluralaner totiž ulpívá na všech površích a lze ho odstranit pouze pomocí ředidla, například acetonu.
  4. Vypláchněte dvakrát nádobu na přípravu roztoku čerstvou, pitnou vodou a tuto vodu přidejte drůbeži do pitné vody, aby dostala úplnou dávku přípravku.
  5. Odstraňte z chovu další zdroje vody. Je rozumné ponechat v této fázi jedince v kurníku nebo výběhu.
  6. Jakmile je veškerá voda s přípravkem vypita, doplňte drůbeži další pitnou vodu. Další zdroje vody lze také doplnit a kuřata vypustit, jak je zvykem.
  7. Zopakujte ošetření ještě jednou, přesně po 7 dnech.