Cukrovka – Diabetes mellitus

Cukrovka je velmi časté hormonální onemocnění u psů a koček objevující se ve středním až vyšším věku. A je způsobena buď absolutním, nebo relativním nedostatkem hormonu slinivky břišní – inzulínu.

U psů a koček může být cukrovka způsobena genetickými faktory, obezitou, stárnutím, zánětem slinivky břišní (pankreatitidou), v souvislosti s dalšími hormonálními nemocemi nebo při užíváním určitých léků. Mezi takto „problémové léky“ patří i použití hormonálních léků ke kontrole sexuálního chování kočky. Pokud je u kočky používáme příliš dlouho, může to vést k rozvoji cukrovky.

Podobně jako v humánní medicíně rozlišujeme u psů a koček dva druhy cukrovky.

Cukrovka 1. typu

Tento typ je nejčastější u psů a vyskytuje se asi u poloviny diabetických koček. Cukrovkou častěji trpí feny než psi a u koček cukrovka nejčastěji postihuje kocoury a kastráty starší 7-10 let. Zvířata s cukrovkou 1. typu v podstatě přestanou inzulín vytvářet a jsou odkázána na doživotní podávání inzulínu majitelem. Nejčastější faktory ovlivňující vznik diabetu 1. typu jsou genetická predispozice, vrozená nedostatečnost β buněk (speciální buňky slinivky břišní), bakteriální a virové infekce, otravy, časté vystavování stresovým situacím, dlouhodobé vystavení léků, které působí proti inzulínu.

Genetická predispozice pro cukrovku u psů byla popsána pro plemena australského teriéra, bígla, samojeda, nebo vlčího špice. U koček byla predispozice popsána pro plemeno Barmská kočka.

Cukrovka 2. typu

Jako další rozlišujeme cukrovku 2. typu, kdy se na počátku inzulín tvoří v dostatečném množství, ale některé tělní buňky neumí reagovat na jeho přítomnost, jsou tzv. rezistentní na inzulín.  Postupně nastává také porucha funkce β buněk, kdy se pak začne tvořit méně inzulínu. Někdy se oba stavy kombinují. Výsledkem je relativní nedostatek inzulínu anebo nedostatečná reakce na inzulín. Tento typ cukrovky je méně častý u psů a mnohem rozšířenější u koček, zejména u obézních jedinců.

Příznaky onemocnění:

Klinické příznaky se objevují většinou ze dne na den a projevují se nadměrným pitím, častým močením, hubnutím zvířete při zachovaném příjmu potravy i chuti k jídlu. Psi jsou snadněji unavitelní, vyhledávají chladná místa, mohou mít onemocnění kůže a zákal čoček. U koček se mohou projevit nervové příznaky jako nižší napětí a úbytek svalstva, nebo prošlapování pánevních končetin.

Diagnostika:

Při diagnostice tohoto onemocnění je nejdůležitější stanovit hladinu glukózy v krvi. Průměrná fyziologická hladina glukózy v krvi je u psa 3,9-6,7 mmol/l a u kočky 3,9 – 8,3 mmol/l, ale každá laboratoř může mít mírně jiná rozmezí v závislosti na použitém analyzátoru.

Dalším krokem je stanovení přítomnosti glukózy v moči. U zdravých zvířat se glukóza v moči nevyskytuje.

U koček může díky stresu, při vyšetření v ordinaci, dojít ke zvýšení hladiny glukózy nad fyziologickou hladinu i přesto, že nemá cukrovku. Proto je vhodné změřit pomocí glukometru Alphatrak 3 hladinu glukózy v domácím prostředí.

Léčba:

  • Podávání Inzulínu:

Základ léčby cukrovky 1.typu u psů a koček je pravidelná aplikace inzulínu. Dnes již existují nástroje, jako inzulínové pero VetPen®, které usnadní majiteli nastavit přesnou dávku a zajistí jednoduchou aplikaci inzulínu svému mazlíčkovi.

  • Dieta:

Dalším důležitým bodem při léčbě je přejít na speciální dietu, která odpovídá potřebám vašeho mazlíčka právě při onemocnění cukrovkou, které bývá často spojeno buď s obezitou nebo také s výraznou ztrátou svalové hmoty.

Specializovaní výrobci veterinárních diet již nabízí speciální diety pro psy a kočky s cukrovkou. Například dieta SPECIFIC™ Endocrine Support je nabízen ve formě granulí pro psy a ve formě konzerv pro kočky. Dieta nabízí speciální nutriční podporu, která napomáhá udržení správné hladiny glukózy a tuků v krvi, normálního krevního tlaku, optimální kondice srsti, ideální tělesné hmotnosti a ovlivňující imunitní odpověď. Právě vyšší imunitní odpověď organismu je velmi důležitá u většiny hormonální nemocí psů a koček, kde mimo cukrovku patří také poruchy štítné žlázy nebo Cushingův syndrom, protože snižuje výskyt chronických infekcí (kůže, močového anebo trávícího aparátu) zvířat. při

Na co se však nesmí zapomenou, je dodržování pravidelného krmného režimu.

  • Monitoring:

Je vhodné svého mazlíčka sledovat v domácím prostředí, k tomu nám může pomoci speciální zápisník, kam se zaznamenávají důležité údaje a také případná aplikace inzulínu.

Sleduje se především příjem vody, aktivita, chuť k jídlu, intenzita močení a váha vašeho mazlíčka. Někdy je nezbytné i sledování hladiny cukru v krvi pomocí glukometru AlphaTrak 3, abychom měli přehled o průběhu onemocnění.

  • Pravidelné návštěvy u veterináře:

Je důležité pravidelně navštěvovat veterináře, aby mohl sledovat stav vašeho mazlíčka a případně upravit léčbu.

Klíčem k řízení diabetických mazlíčků je udržovat normální hladinu cukru v krvi a vyhnout se přílišnému kolísání hladiny cukru v krvi, které může být život ohrožující.

Cukrovka je vážné onemocnění, které vyžaduje veterinární péči. Pokud máte jakékoliv podezření na onemocnění cukrovkou, měli byste navštívit svého veterináře.

Pokud se cukrovka u psů a koček neléčí, dochází vždy k úmrtí. Při správně nastavené léčbě a dobré spolupráci majitele s veterinářem se zvířata dožívají prakticky normálního věku.

U koček může být při správně nastavené léčbě míra remise (vymizení příznaků) dokonce až 90%, u psů je cukrovka obecně celoživotní záležitost.